lid worden

ViewIt lid worden

U kan alle bestuursleden bereiken via ons algemeen contact-adres dat vermeld staat op de Homepage van de website !
(zie hierboven in de menu-balk : "Contact")

Vanzelfsprekend kan dit ook via een van onze vergaderingen. Iedereen is welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen.

ViewIt lidgeld

Je kan lid worden van ViewIt voor € 25 per werkjaar. Daarbovenop bent u voor ditzelfde lidgeld ook welkom op onze Computerclub "Return".

Voor meer info over CcReturn verwijs ik u naar de bijhorende website.

Het lidgeld vragen wij steeds te vereffenen gedurende de maand januari, ons werkjaar loopt van januari tot december.

Voor personen die lid worden tijdens de tweede helft van het werkjaar, zal het lidgeld € 13 bedragen.

Het lidgeld kan cash betaald worden tijdens een vergadering, maar overschrijven kan ook op het rekeningnummer van de club.


     IBAN:     BE92 979-5453455-23
     BIC:       ARSPBE22

gewoon met vermelding van "ViewIt".